Return to site

What do you see? What do you feel?

What would you like to change in this picture?

broken image

What do you see? What do you feel? How old, do you think this girl is?

How old, do you think this man is? What would you want to change?

Wat zie jij? Wat voel je? Hoe oud, denk je dat dit meisje is? Hoe oud, denk je dat deze man is?

Wat zou jij willen veranderen aan deze situatie?

Helaas worden in Uganda nog steeds 'jonge' meisjes uitgehuwelijkt aan (veel) oudere mannen. Om verschillende redenen en om omwille van beslissingen die buiten de wil van deze meisjes staan. Onder andere seksueel geweld en intimidatie, respectloos gedrag en uithuwelijking komen, nog steeds en veel te vaak voor.

Het is onze wens deze meisjes in de toekomst een stem te geven die gehoord en gerespecteerd wordt door de "andere" partij. Zonder sancties, zonder rancune. Met respect.