Return to site

01-12-2020 Stg Bilabwa heeft de ANBI status

per 1 december 2020

Hoewel we door corona gehinderd worden, ook in Oeganda is een lockdown, gaan we stellig door met het voorbereiden van ons werk. Het was niet vanzelfsprekend om een bankrekening te openen maar het is gelukt. Met dank aan ING voor het wederzijdse vertrouwen. Tegelijkertijd liep de aanvraag voor de ANBI status. Ook dat is gelukt. Wij verheugen ons op de toekomst waar we meisjes een kansrijkere toekomst hopen te bieden.